OPZZ: Aktualności


Jesteś tutaj:

 1. Aktualności »
 2. Aktualności


KOMUNIKAT


Komunikat z dnia 2 lipca 2007r.
ze spotkania strony społeczno - związkowej z Ministrem Zdrowia Zbigniewem Religą

W dniu 2 lipca w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” odbyło się kolejne spotkanie strony rządowej z przedstawicielami związków zawodowych i samorządów zawodowych w ochronie zdrowia, reprezentowanymi w szczególności przez: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Naczelną Radę Lekarską, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie prowadził Minister Zdrowia Zbigniew Religa. Ze strony rządu w rozmowach uczestniczyli ponadto: wiceministrowie zdrowia: Bolesław Piecha, Jarosław Pinkas, Anna Gręziak i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz.
Posiedzenie było kontynuacją ustaleń podjętych na spotkaniu w dniu 27 czerwca 2007r. z prezesem Rady Ministrów Jarosławem Kaczyńskim w zakresie rozwiązania bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia związanej z protestem pracowników ochrony zdrowia.
Pierwszą część spotkania zdominowała dyskusja nad kształtem projektu tzw. ,,ustawy podwyżkowej”, której przedłużenie obowiązywania na kolejne lata - po 2007r., zostało zagwarantowane przez stronę rządową na poprzednich spotkaniach. Strona społeczno - związkowa jednoznacznie podtrzymała opinię w tym zakresie wskazując m.in. na konieczność wydzielenia 2 ,,ścieżek” środków finansowych (tzn. utrzymanie obecnego mechanizmu przekazywania podwyżek dla pracowników w postaci tzw. ,,znaczonych” pieniędzy), modyfikacji załącznika do ustawy w zakresie % określenia kosztów pracy w danym rodzaju świadczenia zdrowotnego, określenia kroczącego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia po 2008r., uwzględnienia pracowników tzw. sfery budżetowej w ochronie zdrowia tj. stacji krwiodawstwa, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz lekarzy stażystów i rezydentów. Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska i koordynator branży Usługi Publiczne OPZZ Urszula Michalska podtrzymały opinie w kwestii konieczności przedłużenia obowiązywania ustawy tzw. ,,podwyżkowej” na kolejne lata wskazując na szczegółowe kwestie wymagające doprecyzowania.
Strona rządowa zobowiązała się do przedłożenia wersji projektu ustawy nowelizującej tzw. ,,ustawę podwyżkową”, uwzględniającej uwagi związkowców przedstawione na dzisiejszym spotkaniu, w szczególności dotyczące utrzymania w okresie przejściowym 2 ,,ścieżek” środków finansowych w koszcie świadczenia zdrowotnego.
Odnosząc się do postulatu związków zawodowych w kwestii podwyżki płac dla wszystkich pracowników medycznych począwszy od IV kwartału 2007r. – minister Religa powtórzył argumentację premiera, iż nie ma szans w tym roku na wygospodarowanie dodatkowych środków na płace.
W czasie spotkania nie podjęto żadnych dyskusji, co do możliwości rozpoczęcia prac nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ochrony zdrowia, pomimo, iż poprzednio zaplanowano, iż temat ten będzie wiodącym przedmiotem dzisiejszych obrad.
Spotkanie zakończyło się fiaskiem.
Strona rządowa – poza obietnicą przedłużenia tzw. ,,ustawy podwyżkowej” nie przedłożyła żadnych propozycji rozwiązania bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia.
Kolejne spotkanie ze stroną społeczno-związkową wyznaczono na dzień jutrzejszy tj. 3 lipca 2007r. na godzinę14.00 – ma ono dotyczyć dyskusji nad propozycją nowelizacji tzw. ,,ustawy podwyżkowej” uwzględniającą postulaty związków zawodowych.

 

Renata Górna
Starszy Specjalista
Zespół polityki społecznej, ubezpieczeń i rynku pracy


2007-07-02

 


winieta Kroniki Związkowej

 • Numer 44, 16 kwietnia
  - Spór zbiorowy w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  - List otwarty OZ OPZZ "Konfederacja Pracy" w BGK
  - Pikieta przed PKN ORLNEN
 • Numer 43, 15 kwietnia
  - List otwarty związkowców do premiera Tuska w obronie Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu,
  - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego na Zespole TK,
  - Strategia "Europa 2020"
 • Numer 42, 12 kwietnia
  - Oświadczenie OPZZ w sprawie zmian w systemie emerytalnym,
  - Strona społeczna Zespołu problemowego TK o konsolidacji przemysłu obronnego,
  - Szkolenie na Dolnym Śląsku,
  - Komunikat z 9. Europejskiej Regionalnej Konferencji MOP

Subskrypcja newslettera OPZZ

Jeśli chciałbyś otrzymywać codzienne informacje związkowe, prawne i gospodarcze prosto do Twojej skrzynki poczty elektronicznej, wypełnij poniższy formularz.

Twoje dane